Contatti

COREX Srl

Via S. Giacomo 8 Beinasco (TO) – ITALY

Tel +39/0113497796

Fax +39/0113971436

email: corex@corex.it

P.IVA 04023520010